“Yetenekleriniz sınırsızdır. Onları keşfedin!”

  1. Anasayfa
  2. “Yetenekleriniz sınırsızdır. Onları keşfedin!”
  • “Yetenekleriniz sınırsızdır. Onları keşfedin!”

    “Yetenekleriniz sınırsızdır. Onları keşfedin!”

    Lukwise Röportajları - Minerva Eğitim ve Danışmanlık


Bu hafta Lukwise röportajlarında üyelerimizden Minerva Eğitim ve Danışmanlık'tan Genel Müdür ve ortak Ayşegül Güngör ve diğer ortak Gökhan Güngör ile röportajımızı gerçekleştirdik. “Kurumları yaşayan bir varlık olarak görmekte ve yaşayan her varlık gibi kurumların yeteneklerinin sınırsız olduğu ve değişime açık olduğu ilkesini benimseyen hizmet anlayışı" ile faaliyet gösteren Minerva Eğitim ve Danışmanlık’tan bize bahseder misiniz?

Mottomuz “Yetenekleriniz sınırsızdır. Onları keşfedin!” Minerva olarak bu mottoyu kendimiz için yazmışız aslında. Bu sene kurumsal eğitim sektöründe 19. yılı bitiriyoruz. Minerva bir aile şirketi. Küçük bir ekip olarak çalışıyoruz.

Bankacılık, Finans, Makro Ekonomi, Muhasebe, Yönetim ve Liderlik, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Sermaye Piyasaları ana konularımız. Bir de buna artık "Etki Yatırımları ve Ölçümlenmesi" konusunu da ekledik.

Minerva olarak eğitim konularımızı teknik ve “softskill” eğitimler olarak ayırmıyoruz. Bir bütün olarak bakıyoruz.

Kurumsal eğitimin amacı, bir kurumda çalışan kişinin o kuruma katkısının ne olduğunu bilmesi ve bundan gurur duymasını sağlamaktır.

Bunun için de yaptığı işin, davranışın ve sahip olduğu yetkinliğin kuruma olan etkisini görmesi gerekir.

İlk kurulduğumuzdan bu gününe kadar eğitim içeriklerimizi iş ortaklarımız ile hep içimizde ürettik. İş birliği temelli bir şirket kültürümüz var. Esnek bir yapıya sahibiz ve çok farklı alanlarda iş ortaklarımız var. İş birliği yaptığımız çeşitli şirketler var.

Ürettiğimiz içerikleri ve düşüncelerimizi de son 10 senedir, farklı bir formatta iş romanı ve anı kitabı olarak yayınlamaya başladık. Minerva’nın 19 senedir katkı sağladığı 3 kitabı var.

GÖRÜNMEZ İPLER

Şirketin Kriz döneminde nasıl davranması gerektiğini anlatmaktadır.

Görünmez İpler’i Gülden Akdemir ile birlikte yazdık. Bir iş romanı türünde yazdığımız ilk kitaptı. Bu kitabı yazmadan önce çok araştırma ve okuma yaptık.

Verdiğimiz eğitimlerde aldığımız notları gözden geçirdik. Yurtdışındaki örneklerine baktık. Kurgu karakterler yarattık ve hikayeleştirme tekniğini kullandık. 2 senelik bir çalışmanın sonucunda 12 karakterli bir iş romanı çıktı ortaya.

Görünmez İpler, herhangi bir şirkette görebileceğiniz 12 karakter üzerinden anlatılan bir şirket hikayesi. Özelikle aile şirketleri için, aile şirketlerinde çalışan veya çalışmak isteyen profesyoneller için bizce önemli noktalara değiniyor.

Kitabın arka kapağında George Elliot’ın bir sözü var: “Büyümenin en güçlü ilkesi insan tercihinde yatar. Şirketler de yaptıkları tercihlerle var oluyor ya da yok oluyorlar.

Biz bu kararlara nasıl gelindiğini ve basit hataların, hatta hiçbir şey yapmamanın bir şirkete nasıl zarar verdiğini bu kitapla gösterebildiğimize inanıyoruz.

Görünmez İpler üzerine geliştirdiğimiz eğitim programımız bir şirketin kriz dönemlerinde nasıl liderlik yapması gerektiğinin ip uçlarını veriyor.

Tek bir reçete yok. Her şirkete göre farklı bir reçete var. Her şirket yaptığı tercihe göre kendi çizdiği yolda ilerliyor. Bu eğitimi yeni dönemde sanal sınıf olarak planladık. Eğitim 5 ana bölümden oluşuyor. Bunlar: Değerler, Anlam (Kurumun Var Olma Nedeni) ve Liderlik, Strateji ve Amaca Yönelik Ekip Bilinci Oluşturma.

Bu eğitimin diğer bir özelliği de bu konuların şirketin finansal tablolarıyla eş zamanlı olarak verilmesi. Stratejinin ve alınan kararların şirketin finansal durumuna nasıl yansıdığını görebiliyorsunuz.


İŞ Mİ BİZİ BİZ Mİ İŞİ YARATTIK? 

"LOGOTERAPİ tekniklerinden yola çıktık"

İş mi Bizi, Biz mi İşi Yarattık?, Zeynep Karaburçak ile Coşan Ayan’ın 40 yıllık iş hayatlarından edindikleri deneyimleri, gelecek nesillere anekdotlarla anlatıyor. Coaching House’dan Can Karaburçak, Zeynep ve Coşan’ın deneyimlerini sorduğu sorularla herkese taşıyor. Ayşegül Güngör’de Zeynep ve Coşan’ın iş hayatını yönetim ve liderlik teorileri ile olan bağlantısını kurup destekliyor.

İki yazarlı ve aynı zamanda 4 farklı bakış açısının bir arada harmanlandığı bir kitap oldu. Bu kitapla birlikte iş birliği kavramını kendi üzerimizde de deneyimledik ve hayata geçirdik. Bu kitap aynı zamanda uzaktan çalışmanın nasıl yapılabileceğinin de bir göstergesi oldu bizim için.


"4 farklı bakış açısının bir arada harmanlandığı bir kitap oldu. Bu kitapla birlikte işbirliği kavramını kendi üzerimizde de deneyimledik ve hayata geçirdik"

Pandemi süresince bir araya gelemediğimiz için, sanal ortamlar ve ortak çalışma dosyaları bizim yeni alanlarımız oldu. Bizim için pandemi döneminin en güzel ürünü diyebiliriz.

Bugüne kadar iş ve özel hayatın birbirinden ayrı olduğu ve karıştırılmaması gerektiği düşüncesiyle hareket ettik. Oysa iş ve özel hayat bir bütün. Beyaz yakalı, kendi kariyerine yeniden bakmak ve kendine bir yol haritası çizmek istiyorsa bizce bu kitabı okumalı.

Kitapta Victor Frank’ın Logoterapi tekniklerinden yola çıkarak iş hayatında anlam arayışından sıkça bahsettik ve yöntemlerinden de ip uçları verdik. Özellikle bu bölümlerin çok ilgilerini çekeceklerini düşünüyoruz.


Bu kitap çerçevesinde de bir eğitim programı hazırlandı mı? Minerva’nın yeni dönem projeleri neler?  

Bu kitap için de bir eğitim programı hazırladık. Eğitimi bir yolculuk formatında planladık ve sanal sınıf ortamında gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. 

Uluslararası birçok kavramı yerelleştirdik, ve ilk defa bir eğitimde iş hayatına aynı anda hem kadın hem de erkek gözünden baktık. Eğitimin her bölümde farklı bir konuyu ele alıyoruz. Başarı odaklılık, sonuç odaklılık, çok ihtiyacımız olan pozitif tutum, iletişim becerisi, merak, dayanıklılık, organizasyon ve planlama, aile, değerler, anlam, yeniliklere açıklık ve uyum bu konulardan bazıları. Her bir bölüm 2 saat sürüyor. Teorik bilgi, bölüm soruları ve sen olsaydın ne yapardın bölümleriyle ilerliyor.

Tek bir doğrunun olmadığı bir dönemdeyiz. Bu eğitimde amacımız, katılımcılara, gördüklerinin dışında görülmeyenleri de göstermek. Bazen seçenekleri göremiyor ve karar veremiyoruz. Her zaman eğitimlerde başarı hikayelerinden bahsederiz.

Katılımcılar bu eğitimde başarısızlığın ne olduğunu ve ondan ne öğrenebileceğimizi de deneyimleyecekler. Hikayelerimiz özgün ve yaşanmış hikayeler. Çeşitli önemli kaynaklardan derlenen ve uyarlanan hikayeler değil. Hepsi iyisiyle ve kötüsüyle yaşanmış ve sonuçlarına katlanılmış ve başarıları ile gurur duyulmuş.

Bir de “İş mi Bizi, Biz mi İşi Yarattık” üzerine podcastlerimiz olacak. Bu podcastleri herkese açık yapacağız. Süresini 20 dakika olarak planladık. Eğitime katılmadan önce veya katıldıktan sonra herkeste bir iz bırakmak istedik. Podcastleri de bu amaçla yapıyoruz.


DİJİTAL DÖNÜŞÜM 


"Biz kurulurken eğitim teknolojilerinde ne yapabiliriz düşüncesiyle kurulduk."
Minerva eğitimde nasıl dijitalleşti? Dijital dönüşümü deneyimlemeye ne zaman başladınız? Dijital mecrada hangi kanalları tercih ediyorsunuz ve en çok zorlandığınız konular neler oldu?

Web adresimiz “…edutech” ile bitiyor. Biz kurulurken eğitim teknolojilerinde ne yapabiliriz düşüncesiyle kurulduk. 2001’den beri bir şekilde eğitim teknolojilerinin içindeyiz. Birçok kuruma kendi LMS sistemlerine koymaları için içerik hazırladık. 2010 yılından beri çeşitli kurumlara video eğitimlerinin senaryolarını hazırlıyor, hatta bizimle ilgili olan konularda çekimlerinde de bulunuyoruz. İş ortaklarımızdan biri Borfin. Borfin ile sermaye piyasaları için hazırladığımız hem bireysel hem de kurumsal satışa yönelik eğitimlerimiz var.

Pandemi öncesinde de çeşitli kurumlarda sanal sınıf eğitimleri gerçekleştiriyorduk. Yaklaşık 1,5 senedir mikro öğrenme üzerine çalışıyoruz. Bu konudaki iş ortağımız Mindhood. Mindhood hem IOS hem de Android telefonlarda kullanılabiliyor. Kullanıcılar günde 10 dakikalarını ayırarak bir deneyim yolculuğuna katılıyorlar. Bu yolculukta bir de uygulama içinden sanal defter tutuyorlar. Böylece bilmekten yapabilmeye geçiyorlar. Bu mikro öğrenme yolculuğu hem bireysel hem de kurumsal olarak kullanılabiliyor. Bireyselde bizim hazırladığımız içerikler var.


Hatta Görünmez İpler’in mikro öğrenme hali Mindhood içinde yer alıyor. Adına Liderlik Yolculuğu dedik. 6 Modül olarak 22 gün sürüyor. Kurumsalda da kurumlara özel eğitim içerikleri hazırlıyoruz. Kurumlar kendi takım kodlarıyla girerek sadece kendi eğitimlerini görebiliyorlar. Şu ana kadar çok güzel geri dönüşler aldık.

Finans konularındaki eğitimlerde nasıl bir modeli öngörüyorsunuz? Geleneksel sınıf eğitimlerine bir süre daha sınırlı katılımlar olacağına göre, Minerva burada neler sunuyor?

Minerva, finans eğitimlerini bütüncül bir bakış açısıyla farklı disiplinleri de içerecek şekilde hem teorik hem de uygulama düzeyinde, diğer konulardaki verdiği eğitimler gibi oldukça başarılı bir şekilde veriyor.

Minerva bugün finans konusundaki eğitimleriyle paydaşlarınca oldukça takdir edilen bir kurum. Özel anlamda finans genel anlamda her mali konular ile ilgili alanlarda doğrudan hizmet verdiğimiz kurumların yanında bu hizmeti işbirliği içinde olduğumuz kurumlarca oldukça talep edilen bir durumdayız. Finans eğitimlerimizi sanal sınıf ortamına taşıdık ve sanal ortamda da interaktif hale getirdik. Sanal sınıf eğitimlerimiz, sınıf eğitimlerimiz kadar başarılı oldu. Önümüzdeki dönemde finans konusundaki deneyimlerimizi eğitim teknolojileri ile birleştirmeyi hatta oyunlaştırmaya kadar gitmeyi düşünüyoruz.

Kurumsal eğitim sektörüne yönelik 2021 yılı için beklentilerinizi paylaşır mısınız?

"Kurumsal eğitim sektörü büyüyerek devam edecek. Büyümesi için eğitim firmalarının müşterilerinin gözünde tedarikçi bakış açısından paydaş bakış açısına geçmesi gerekiyor."

Kurumsal eğitim sektörü büyüyerek devam edecek. Büyümesi için eğitim firmalarının müşterilerinin gözünde tedarikçi bakış açısından paydaş bakış açısına geçmesi gerekiyor. Hem eğitim alan taraf hem de eğitim veren tarafın paydaş kavramı bilincini oturması gerekiyor. Pandemi dönemi bizim için yeni fırsatlar doğurdu.

Daha önce temas kurmadığımız kurumlarla çalışma ve tanışma imkanı yakaladık. Sanal toplantılar ile bir çok kuruma ulaştık.

Fiyatlama mekanizması değişecek. Gün bazlı fiyatlamadan saat bazlı veya içerik bazlı fiyatlamaya geçileceğini düşünüyoruz. E- eğitim büyüyecek. Canlı sınıflar hayatımızın bir parçası oldu. İçerik daha önem kazacak. Kolay sanılıyor ama içerik üretmek işin en zor kısmı. Eğitim şirketlerinin kuaför yetkinliğini kazanması gerekecek. Her şey parça parça. Bu parçaları birleştirebilen ve farklı teknolojileri kullanabilen eğitim şirketleri öne çıkacak gibi geliyor bize.

Eğitim etkinliğinin ölçülmesi daha önemli hale gelecek ve eğitim bireyselleşecek. Minerva olarak eğitim etkinliğinin ölçülmesi ile ilgili yeni ve farklı çalışmalarımız da var. Sınıf eğitimleri çok değerli olacak. Yeni dönemde bilgi ve deneyim paylaşımının dikkate alınarak tasarlanan ve bunları harmanlayan eğitimler daha öne çıkacak.Minerva’nın önümüzdeki dönemde sektöre sürpriz ve yenilikçi katkıları var mı? 


Çok büyük bir sürprizimiz var. İlkini Kasım ayında tamamlamayı düşünüyoruz. 8 aydır geniş bir ekiple üzerinde çalışıyoruz. Hem web hem de mobil uygulamada kullanılabilecek. Şu an ancak hikayeleştirme tekniklerini kullanarak yaptığımızı söyleyebilirim.